ÇEDSAD'TAN ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇÖZÜMÜ

Binalarda pencerelerden kaybolan enerji miktarı yaklaşık %25 civarındadır. Pencerelerden kaçan enerji miktarı ülkemizin toplam enerji kullanımının %8,75 ile %10 arasındadır. Türkiye’de yaklaşık 19 milyon konut olduğunu düşünürsek, büyük bir orandır.

14. Uluslararası Pencere, Panjur, Cephe Sistemleri ve Aksesuarları, Profil, Üretim Teknolojileri ve Makineleri, Yalıtım Malzemeleri, Hammadde ve Tamamlayıcı Ürünler Fuarı, sektörün önde gelen firmalarının katılımıyla İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. ÇEDSAD - PSDK fuarda pencere üreticilerine direk ulaşma fırsatını buldu.

Pencere Fuarı 2013 kapsamında 13 Mart'ta Tüyap Fuar Merkezi Karadeniz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve konusu "Pencerelerde Enerji Tasarrufu" olan konferansta Dernek Başkanı Neşe Güneş Pencerelerde Enerji Sınıfı Derecelendirme Türkiye Uygulama Modeli, Tüketici, Üretici ve Ülke Ekonomisine Katkıları üzerine bir konuşma yaptı.” Neşe Güneş şöyle konuştu:

"Beyaz eşyalarda olduğu gibi enerji tüketimine etkisi olan yapı malzemesi ürünlerin veya sistemlerin, ısıtma ve soğutma fonksiyonuna bağlı temel iklim koşulları esas alınarak enerji derecelendirilmesini ve buna bağlı olarak etkin olarak sınıflandırılmasını sağlamak PSDK programının temel amacıdır.

Bu proje yaklaşık bir buçuk yıl önce başladı, çok yol kat ettik ama yapılacak çok şey de var. Projeyi başka ülkelerdeki uygulamalardan yola çıkarak oluşturduk. İngiliz modeli öncelikli olarak incelediğimiz bir modeldi, sonrasında Türkiye modelini oluştururken iklim olarak çeşitliliğimiz bizi başka ülke modellerine de götürdü, özellikle Amerika modelini inceliyoruz. Modelleri incelerken ülkelerin enerji derecelendirmesi konusunda faaliyetlerini yürüten kuruluşlarla temas halindeyiz, mesela İngiltere'de ulusal derecelendirme kuruluşu olan BFRC (British Fenestration Rating Council) ve Amerika ulusal derecelendirme kuruluşu olan NFRC (National Fenestration Rating Council) ile modelin nasıl uygulanabilir olduğu konusunda görüşmeler yapıyoruz.

Üreticilerimizin, tüketicilerimizin dolayısıyla ülkemizin mefaati için bu projeyi uygulamaya koyduk. Kayıplarımızı nasıl kazanca dönüştürebileceğimizi görmek heyecan vericiydi. Düşünün, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü) verilerine göre binalarda pencerelerden kaybolan enerji miktarı yaklaşık %25 civarındadır. Pencerelerden kaçan enerji miktarı ülkemizin toplam enerji kullanımının %8,75 ile %10 arasındadır. Türkiye’de yaklaşık 19 milyon konut olduğunu düşünürsek, büyük bir orandır. Bunu geri kazanmamız lazım."

ÇEDSAD açısından başarılı olan konferansta ayrıca;

Yusuf Dülber - T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Malzemeleri Daire Başkanı
“Piyasa Gözetimi ve Denetimi Açısından Enerji Tasarruflu Pencerelerin Denetimi. Zorunlu CE İşaretlemesi Kural ve Şartları. 01 Temmuz 2013 tarihinde zorunlu hale gelecek AB Yapı Malzemeleri Regülasyonu hakkında genel bilgi ve üreticileri etkileyen yeni uygulamalar”

Dr. İdil Ayçam - T.C. Gazi Üniversitesi
“Türkiye İklim Bölgelerine Uygun Enerji Tasarruflu Pencere Tasarımı ve Sınıflandırma Metodolojisi”

Giles Wilson - GGF-BFRC Birleşik Krallık Pencere Enerji Sınıfı Derecelendirme Konseyi Genel Müdür Yardımcısı ve Teknik İşler Direktörü
“Enerji tasarruflu pencere kullanımının yaygınlaştırılması. Pencerelerde Enerji Sınıfı Derecelendirme İngiltere Uygulama Modeli, Tüketici, Üretici ve Ülke Ekonomisine Katkıları” konularında sunumlarını yaptılar.

18 Mart 2013 Tarihli Basın Bülteni Dosyası'nı indirmek için tıklayın


ÇEDSAD UYARIYOR;HER YIL PENCEREDEN MİLYARLARCA LİRA SOKAĞA ATIYORUZ.

Binalarda ısınma amaçlı kullanılan enerji, uygun olmayan pencere ve montaj hatalarıyla kabarık faturalara dönüşüyor. Türkiye'de sadece 2011 yılında toplam enerji ithalatımızdan 5.41 Milyar USD, binaların ısınması yerine, pencerelerden sokağa atıldı. Bu kaybın 2012 için daha fazla olması bekleniyor.

Çevre ve Enerji Dostu Yapı Malzemeleri üretme konusunda bilinç yaratmak amacıyla kurulmuş bir dernek olan ÇEDSAD; pencere sistemlerinde enerji tasarrufu konusunda araştırmalar yaparak bu kayıpların engellenmesi için çözümler üretiyor.

ÇEDSAD, 10-11 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen 4.Ulusal Enerji Verimliliği Forumu'nda, Avrupa Birliği resmi Enerji Performans Derecelendirme Etiketi programının Pencereler için uyarlanmış modelini sundu. Artık tüketiciler pencere alırken A Sınıfı olanları tercih edip, hem ısınacak hem de tasarruf yapacak. Avrupa ve Amerika'da yıllardır uygulanmakta olan bu model için, özellikle İngiltere'de ulusal derecelendirme kuruluşu olan BFRC (British Fenestration Rating Council) ile aynı platformda görüşmeler yapan Dernek Başkanı Neşe Güneş şöyle konuştu:
" Türkiye'de pencere yaptırıp ısınabilen tüketici neredeyse yok, güçlü pencere markalarına itimat ederek satın alan tüketiciler, bu markaların sadece profil ürettiklerini, pencereyi oluşturan diğer tüm üretim sürecinin üretici-bayiler üzerinde olduğu unutmamalıdır. Bir pencerenin toplam yüzeyinin ortalama %80'i cam olduğu düşünün. Pencere marka ve modelinde kullanılması gereken cam türü, kalınlıkları, ara boşluk değeri ve dolgu (hava veya argon) sabit ve değişmez olmalıdır. Aksi taktirde beyan ettikleri verim yanıltıcı olacaktır.
Isı yalıtımı konusu, artan enerji fiyatları karşısında daha da önem kazanıyor. Enerji Tasarruflu Pencere Sınıflandırması, iyi pencereyi tüketiciler için kolay anlaşılır bir şekilde tanımlar. Toplum tarafından kabul görmüş Avrupa Birliği Resmi Enerji Performans Etiketi tasarımı, basit teknik bilgileri ve enerji verimliliğini parasal değerlerle anlamanızı sağlar. Tüketici doğru bir seçim için, enerji tasarruflu bir pencerenin maliyetini ve kazandırdıklarını etikette net olarak görebilir."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Forum'da bir araya gelen dernek yöneticileri , özellikle enerji tasarrufuna yönelik yapılması gerekenler konusunda Pencere Enerji Performansı Etiketlemesi'nin önemli bir adım olacağı ve bakanlığın bu modeli desteklediği bilgisini paylaştı.

Konu ile ilgili başka bakanlıklarla da görüşmeler yapan ÇEDSAD Dernek yetkilileri, bilinçli tüketici talebi oluşturmanın önemli olduğu çünkü konutlarda sadece pencere yenileme satışı Türkiye'deki pencere pazarının %60'nı oluşturduğuna dikkat çekti. Enerji Tasarrufu Sınıflandırması Etiketi, tüketicinin için yol gösterici olurken, üretici-bayiler için satış gücü olacaktır denildi.

11 Ocak 2013 Tarihli Basın Bülteni Dosyası'nı indirmek için tıklayın


AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA PAYLAŞIMA DEVAM...

18 Ekim 2012 Brüksel’de Avrupa Birliği Yeşil Kamu Alımları (GPP) "Pencere ve dış kapı" için kriterleri üzerinde başlatılan çalıştaya ÇEDSAD Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Güneş de katıldı. Kamu Alımı kriterlerine çok önemli unsur olan “montaj hizmetinin” değerlendirilmesi metodolojisi konusunda da çalıştaya katkı sağladı.

“Teknolojik Araştırmalar Ortak Araştırma Merkezi Enstitüsü (JRC-IPTS)” tarafından yürütülmekte olan çalışma Avrupa Çevre Komisyonu Genel Müdürlüğü için geliştirilmektedir.

Çalıştayın amacı, bir yaşam döngüsü yaklaşımı (LCA-Life Cycle Assessment) ve bilimsel veri tabanına dayalı olarak, "Pencere ve dış kapı sistemleri" ürün grubu için, şeffaf, doğrulanabilir, doğru ve iddialı çevre kriterleri belirlemekti.

Kamu Yeşil Alım kriterlerinin netleşmesi ve uygulamaya geçmesi ile kamu idareleri için idari yükü azaltacağından, önümüzdeki yıllarda örneğin AB Ecolabel veya Ecodesing gibi diğer çevre politikası araçları geliştirmek için bilimsel temele dayalı veri toplanması amaçlanmıştı.

Ecodesing kriterler ile bu ürün grubunda minimum çevresel performansı belirlenecek, AB Ecolabel kriterleri ile de en iyi çevresel performansına sahip “pencere ve dış kapı sistemleri” piyasaya arzı sağlanabilecektir.

Çalıştay sonrası bir değerlendirme yapan Neşe Güneş:
"Pencereler ve dış kapı sistemleri için Avrupa Birliği Yeşil Kamu Alımı kriterleri veri toplama yöntemi, sanayi, STK ve üye devletlerin paydaşlardan toplanan bilgilere dayanmaktadır. Dernek olarak çalışmalar yakından takip ediyoruz, konu ile ilgili gelişmeler kamu kuruluşları, üyeleri ve diğer sivil toplum örgütleri ile paylaşmaktayız" dedi.

19 Ekim 2012 Tarihli Basın Bülteni Dosyası'nı indirmek için tıklayın