Pencere sistemlerinde kalitenin artırılması üzerine çalışmalar yapan bir dernek olarak öncelikle yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi alabilir miyiz?
Ülkemizde, işletmelerin ve konut sahiplerinin, ısınma enerjisi maliyetlerini nasıl minimize edebilecekleri ve tasarruf sağlayabilecekleri yönünde araştırmalar yaparak çalışmalarımıza başladık.
Bir STK olarak üstümüze düşen bilgilendirmeyi yapmak ve farkında olma bilincini arttırma konusunda çalışmaları yürütmek için bir plan hazırlandı. Beyaz eşyalarda olduğu gibi enerji tüketimine etkisi olan yapı malzemesi ürünlerin veya sistemlerin, ısıtma ve soğutma fonksiyonuna bağlı temel iklim koşulları esas alınarak enerji derecelendirilmesini ve buna bağlı olarak etkin olarak sınıflandırılmasını sağlamayı hedefliyoruz.
Türkiye’de her türlü yapı malzemesini -özellikle pencereler- ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde çevrenin korunması ve enerji tasarrufuna odaklı olarak tasarım, üretim ve etkin montajını sağlamak ve kullanım alanlarını yaygınlaştırmak için yetkili kişi ve kuruluşlara görüş ve öneriler sunuyoruz.
Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edilmesi ve bu konudaki gelişmelerin üretim alanında uygulanması ve yaygınlaşmasını sağlamak için çevrenin korunması ve enerji tasarruflu uygunluk değerlendirme modelleri geliştiriyoruz. Sektörler için kılavuzlar, ayrıca daha kolay anlaşılması için bu konular üzerine kısa filmler hazırlatıyoruz, bunları daha sonra yayınlayacağız.


Pencere Enerji Sınıfı Derecelendirme Kurulu’nun (PSDK) Pencere Fuarı’nda düzenlediği “Pencerelerde Enerji Tasarrufu” konulu konferansta öne çıkan başlıklar nelerdi?
Üreticilerimizin, tüketicilerimizin dolayısıyla ülkemizin menfaati için bu projeyi önemlidir. Düşünün, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü) verilerine göre binalarda pencerelerden kaybolan enerji miktarı yaklaşık %25 civarındadır. Pencerelerden kaçan enerji miktarı ülkemizin toplam enerji kullanımının %8,75 ile %10 arasındadır. Türkiye’de yaklaşık 19 milyon konut olduğunu düşünürsek, büyük bir orandır. Bunu geri kazanmamız lazım.
Kayıplarımızı nasıl kazanca dönüştürebileceğimizi görmek herkes için heyecan vericiydi. Bunları konferansta da paylaşmak istedik.
Değerli katılımcılarla içeriği zenginleşen bu konferansta öne çıkan başlıklar ise; piyasa gözetimi ve denetimi açısından enerji tasarruflu pencerelerin denetimi, enerji tasarruflu pencere tasarımı ve sınıflandırma metodolojisi, Avrupa pencere standardizasyon çalışmaları ve enerji tasarruflu pencere kullanımının yaygınlaştırılması, üretim ve montaj sırasında sıkça yapılan hataların pencere enerji verimliğinin üzerinde olumsuz etkisidir.

Pencere sistemlerinde plastik kullanımının artmasının nedenleri nelerdir? Yurtdışında pencere sistemlerinde plastik kullanımı ne düzeyde?
Sert PVC (uPVC Un-plasticized Polyvinyl Chloride) malzemesi son yıllarda pencere doğrama üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Malzemenin ısı yalıtım özelliği yeterli seviyede yüksek olmasının yanı sıra üretim maliyetleri nispeten düşüktür. Ayrıca PVC doğramasından pencere üretimi ve montajı oldukça basit tekniklerle yapılabilmektedir. Bütün bu nedenler pencere sistemlerinde plastik kullanımının artmasına katkı sağlamıştır. Yurtdışında PVC pencere kullanımı farklı ülkelerde farklı olmakla beraber son yıllarda ülkemizde olduğu gibi tüm ülkelerde artış göstermiştir.

Bu anlamda yurtdışındaki uygulamalardan bahseder misiniz?
Yurtdışında birçok ülkede Pencere Enerji Sınıflandırması yapılmaktadır. Bu ülkeler arasında ABD, İngiltere ve Avustralya en yüksek tecrübeye sahip ülkeler arasındadır. ABD'de faaliyet gösteren örgüt NFRC (Ulusal Pencere Derecelendirme Kurulu) ile İngiltere BFRC (Britanya Pencere Derecelendirme Kurulu) ile ülkemizin PSDK - Pencere Enerji Sınıfı Derecelendirme Kurulu işbirliği içerisindedirler. NFRC ve BFRC teknik ve yönetsel birikimlerini PSDK ile paylaşmış ve Türkiye'ye özgün ve etkin bir sistem kurulmasına katkı sağlamışlardır. BFRC yetkilileri ayrıca PSDK ve PÜKAD'ın organize ettiği 2013 Pencerelerde Enerji Tasarrufu Konferansına konuşmacı olarak katılmış ve İngiltere'de bu uygulamanın sektöre olan etkisini ve tüketicilere olan faydalarını paylaşmıştır.

Son olarak pencerelerde enerji kaybı ve kullanılan malzemelerin bu kaybın önüne geçmede etkisi nedir? Çalışmalarınızda kullandığınız verilerin dayanaklarıyla birlikte açıklayabilir misiniz?
Ülkemizde pencereler genelde sadece üretildikleri doğrama malzemesi ile anılmaktadırlar, PVC, Alüminyum gibi.
Halbuki pencere bir sistemdir ve bitmiş bir ürün olarak tamamlanması duvara montajıyla gerçekleştirilmektedir.
Pencerelerin enerji performansını etkileyen bileşenlerini şu şekilde sıralayabiliriz;
- Pencere doğraması - PVC Profil, Ahşap, Kompozit veya Alüminyum malzemelerinden yapılmaktadır. Burada en önemli faktör doğrama malzemesinin ısı yalıtım özelliği yüksek olmasıdır.
- Yalıtım Camı - Pencerelerin toplam alanlarının %85 camdan oluşmaktadır. Bu nedenle yalıtım camları enerji kaybında en büyük etkiye sahiptirler. Isı yalıtım özelliği yüksek olan camların enerji tasarrufunu doğrudan etkilemektedir. Isı ve Güneş kontrol camların kullanımı ülkemiz için olmazsa olmazlardandır. Ye yazık ki Türkiye'de en yaygın (%90) olarak kullanılan yalıtım cam türü "çift cam" diye bilinen ısı ve güneş kontrol özelliği olmayan cam türüdür.
- Pencere donanımı (Aksesuar) - bu donanımlar pencerelerin açılır kanatlarının iyi şekilde kapanmasını ve hava geçirmezliğin sağlanmasında en önemli rol oynamaktadırlar. Uzun dönemde sürekli açma/kapamaya ve korozyona dayanıklı olmaları da gerekmektedir.
- Conta - Contalar açılır kanatlarının kasa ile ve yalıtım cam ile doğramanın temas ettiği yerlerde kullanılmaktadır. Bu bileşen esnek bir malzemeden yapılmalıdır ve bu esnekliği -20 ila70 C derece arasında korumalıdırlar. Ülkemizde yaygın olarak kauçuk (EPDM) ile yumuşak plastik malzemeden üretilmektedir.