Çevre ve Enerji Dostu Yapı Malzemeleri Sanayicileri, Üreticileri ve Uygulayıcıları Derneği

Pencere sistemlerinde kalitenin arttırılması üzerine çalışmalar yapan bir dernektir. PSDK ile pencerelerde enerji sınıfı derecelendirmesi üzerine çalışır.

Ülkemizin, işletmelerin ve konut sahiplerinin, ısınma enerjisi maaliyetlerini nasıl minimize edebilecekleri ve tasarruf sağlayabilecekleri yönünde araştırmalar yapar.

ÇEDSAD yönetim kurulu, üyelerin tamamını temsil eden dengeli bir yapıda olacaktır. Yetkilendirilmiş bu kurum süreli olarak toplantılar yapacak ve toplantılarda derecelendirme programıyla ilgili konuları tartışılacak ve gönüllülük esasına dayalı olarak çalışan “çalışma komiteleri” kurulacaktır. Bu çalışma komiteleri, derecelendirmeyle ilgili olarak teknik ve belgelendirmeye ilişkin konular üzerinde çalışacaktır.

Yetkilendirme Kurumu’nun (ÇEDSAD) en önemli görevlerinden biri, pencere ürünlerinin etiketlenmesi ve belgelendirilmesi için standart bir derecelendirme sistemi kurmak ve işletmek; politikaları geliştirmek ve kamunun erişimine açık belgeli ürünlerin listeleneceği bir veri tabanı oluşturmak ve bunun sürekliliği sağlamak olacaktır.